Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Dubas, s. f., s. r. o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Dubas, s. f., s. r. o. (ďalej len Dubas). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Dubas zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Dubas si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a sú vlastníctvom spoločnosti Dubas alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Dubas. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Dubas.

Všetky osobné údaje získava Dubas od používateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, objednávky) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.