Zámočnícke a zváračské práce

DUBAS s. f., s. r. o. realizuje bežné zámočnícke práce, zámočnícke práce stavebného charakteru, opláštenie výrobných hál a prevádzkových priestorov.

Špecializujeme sa na:

 • výrobu, montáž, demontáž a opravu oceľových konštrukcií,
 • montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení,
 • montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení,
 • montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení,
 • dodávky, montáže a konštrukcie potrubných rozvodov vrátane stavebných prác a kompletizujúcich dodávok,
 • dodávky, montáže, opravy a rekonštrukcie technologických oceľových konštrukcií.

Všetkých svojich pracovníkov máme odborne vyškolených pracovať na vyhradených technických zariadeniach. Zvárači sú úradne školení podľa STN EN 287-1 pre zváranie v ochrannej atmosfére, kyslíkovo-acetylénovým plameňom a elektrickým oblúkom. Pracovníci vlastnia osvedčenia pre odbornú spôsobilosť pracovníka na opravu VTZ – plynového zariadenia podľa § 18 odstavec č. 4 Vyhlášky MPS VaR 718/2002 Z. z.

Typy zváračských oprávnení podľa STN EN 287-1:

 • 111 T BW 1.1 S t12,5 D 159 H-L 045 ss nb rw
 • 111 T BW 3 B t12,5 D 159 H-L 045 ss nb
 • 111 P BW 4 B t12,5 PF ss nb
 • 135 P BW 1.1 S t10 PF ss nb
 • 135 P BW 1.1 S t12 PF ml
 • 141 T BW 4 S t4 D 76 H-L 045 ss nb rw
 • 311 T BW 1.1 S t4 D 51 H-L 045 ss nb rw
 • 311 T BW 1.2 S t4 D 76 H-L 045 ss nb rw


Typy zváračských preukazov zámočníkov:

Z-E1, Z-G1, Z-M1, Z-T1, Z-T3, D-G2, D-E4

Lešenárska pohotovosť

Lešenárska pohotovosť je zabezpečovaná pre dohodnuté činnosti pracovníkmi oprávnenými a spôsobilými na jej vykonávanie.

 • Nástup na lešenárske práce do dvoch hodín od nahlásenia požiadavky.
 • Zabezpečovanie pohotovosti od 14. hodiny posledného pracovného dňa do 6. hodiny prvého pracovného po dňoch pracovného pokoja alebo po sviatkoch.
 • V plnej miere akceptujeme ustanovenia interných predpisov objednávateľa, ktoré sa týkajú bezpečnosti pri práci a sú záväzné pre zamestnancov objednávateľa.
 • Pre zabezpečenie operatívnosti – určujeme vždy zodpovedného zamestnanca.